Welcome to Client Gravity Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקנון תרומות

  1. בתקופת בחירות הסכום המקסימלי לקבלת תרומה מאדם ומבני משפחתו המתגוררים באותו בית  לא יעלה על 2,500 ₪.
  2. אסור לקבל תרומה במזומן!!
  3. שימו לב! אין לקבל תרומה מתאגיד (חברה או עמותה).
  4. אין לקבל תרומה בעילום שם או מגורם לא מזוהה.
  5. חובה למלא שם ושם משפחה, ת.ז., כתובת, טלפון ומייל של כל תורם, הקבלה תשלח למייל של התורם.
  6. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכספי תרומות לתשלום הוצאות.

להלן שלושת האפשרויות לקבלת תרומה לתנועת שס:

·         כרטיס אשראי – יש למלא את פרטי החיוב במקום המיועד, וכן כל הפרטים האישיים. הכרטיס חייב להיות בבעלות פרטית ועל שם התורם. הקבלה תשלח אליו ישירות מהאתר.

·         שיק  לפקודת ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה. יש לשלוח לגזברות בכתובת info@shas.org.il  צילום של השיק מיד עם קבלתו על מנת שנפיק קבלה – מיד לאחר מכן יש להעביר את השיק למשרדי המפלגה לצורך הפקדתו בחשבון המפלגה.

·         העברה בנקאית  ע"ש המפלגה ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה את העברה לבצע לחשבון המפלגה – בנק הפועלים 12 סניף 520 (ג. שאול ירושלים)  חשבון  460022 –           יש להעביר מידית פרטי העברה שביצע תורם על מנת שנפיק לו קבלה.

פרטי מפלגת שס:

שם: שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה. מ.ר. (מפלגה רשומה)

מ.ר (מפלגה רשומה) : 59000072.

כתובת: רחוב שלמה (מומו) הלוי 5 ירושלים, ת.ד. 34263 מיקוד 9134102 ירושלים.

טל: 02-3733200  פקס: 02-6511371        כתובת מייל: info@shas.org.il

 

*         ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

*         למפלגה אין אישור לפי סעיף 46.

אודות

תנועת ש"ס הוקמה לפני כ-40 שנה ע״י מרן הראשון
לציון הרב עובדיה יוסף זצוק״ל וחברי מועצת חכמי התורה כתנועה פוליטית מסורתית
וחברתית למען שמירת הזהות היהודית של המדינה, החזרת עטרה ליושנה בקרב בני עדות
המזרח ולצדק חברתי לאוכלוסיות המוחלשות ותושבי הפריפריה.

התנועה
פועלת בממשלה, בכנסת וברשויות המקומיות למען כלל הציבור, ברפורמות חברתיות
מהפכניות, בשמירה על הסטטוס קוו היהודי ובמענה לפניות ציבור בשלל נושאים.

התנועה
מקיימת מוסדות חינוך ותרבות בכל בארץ, כדוגמת רשת החינוך ״בני יוסף״ המונה מאות
אלפי ילדים המתחנכים במאות מוסדות ברחבי הארץ וכן תנועת ״אל המעיין״ להפצת תרבות
יהודית ומדרשיות לנוער.

בימים
אלו פונה תנועת ש״ס לידידיה לתמוך במפעלותיה במסגרת החוק בכדי להמשיך ולקיים את המוסדות והשירותים הניתנים לציבור