מחצית השקל

בואו להיות שותפים עמנו במצוות מחצית השקל ! יחד נמשיך ונגדיל את פעילות בית המדרש להתחדשות !

פרטים אישיים