קטגוריות
Uncategorized

שמרטפיה יום עיון אשכולות ה'תשפ"ב

מחנה משותף

שמרטפיה יום עיון אשכולות ה'תשפ"ב

מחנה משותף

שמרטפיה יום עיון אשכולות ה'תשפ"ב

תודה על הזמן ! נשמח למילוי כל הפרטים

קטגוריות
Uncategorized

נושאי תוכן לשבת השנתית

מחנה משותף

נושאים וכלים לקראת השבת השנתית ה'תשפ"ב

מחנה משותף

נושאים וכלים לקראת השבת השנתית ה'תשפ"ב

תודה על הזמן ! נשמח למילוי כל הפרטים

במסגרת איזו אגף אתם פעילים?
ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת
קטגוריות
Uncategorized

הכר אותנו

מחנה משותף

הכר אותנו
הרשמה לפעילות

מחנה משותף

הכר אותנו
הרשמה לפעילות

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים