קטגוריות
Uncategorized

בסיסי הנגב

מחנה משותף

שבתות בבסיסי הנגב

מחנה משותף

שבתות בבסיסי הנגב

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים

קטגוריות
Uncategorized

פעילות ערב שבת בזי"ס

מחנה משותף

פעילות ערב שבת בבסיס זי"ס

מחנה משותף

פעילות ערב שבת בבסיס זי"ס

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים

קטגוריות
Uncategorized

פעילות ערבי שבת בתל השומר

מחנה משותף

רישום לפעילות בערב שבת בבסיס תל השומר

מחנה משותף

רישום לפעילות בערב שבת בבסיס תל השומר

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים

קטגוריות
Uncategorized

פעילות ערבי שבת בבסיסי בית אל

מחנה משותף

רישום לפעילות ערבי שבת בחטמ"ר בנימין

מחנה משותף

רישום לפעילות ערבי שבת בחטמ"ר בנימין

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים

קטגוריות
Uncategorized

פורים ה'תשפ"ב

פורים ה'תשפ"ב

דיווח מתנדבים מרצים תשפ״ב

מחנה משותף

דיווח מרצים תשע״ב

תודה על הזמן ! נשמח למילוי כל הפרטים