מחנה משותף

רישום לפעילות ערבי שבת בחטמ"ר בנימין

מחנה משותף

רישום לפעילות ערבי שבת בחטמ"ר בנימין

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים