מחנה משותף

הזמנת פעילות חנוכה תשפ״ב -רבנים צבאים

מחנה משותף

הזמנת פעילות חנוכה תשפ״ב -רבנים צבאים​

תודה על הזמן ! נשמח למילוי כל הפרטים

פרטים אישיים

פעילות

בסיסים(חובה)
שם הבסיס / מוצב
מספר משוער של חיילים שישתתפו בפעילות
הערות
סדיר / מילואים