מחנה משותף

שבתות בבסיסי הנגב

מחנה משותף

שבתות בבסיסי הנגב

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים