מחנה משותף

הרשמת משפחות לפעילות שבת בבסיסי צה״ל

מחנה משותף

הרשמת משפחות לפעילות שבת בבסיסי צה״ל

תודה על הזמן ! נשמח למילוי כל הפרטים

מומלץ להגיע לאירוע שני בני הזוג !