תודה רבה על השותפות בשבת חנוכה!
נשמח שתשתפו בכמה מילים
איך היה לכם!

חג חנוכה שמח!

ממשפחת מחנה משותף