מחנה משותף

רישום לפעילות בערב שבת בבסיס תל השומר

מחנה משותף

רישום לפעילות בערב שבת בבסיס תל השומר

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים