מחנה משותף

פעילות ערב שבת בבסיס זי"ס

מחנה משותף

פעילות ערב שבת בבסיס זי"ס

תודה על הזמן !
נשמח למילוי כל הפרטים