ותומכיה

מאושר!

קו תחתון

תודה וברכה על היותך חבר נאמן לדרך
 ושותף מלא לזכויות התורה.

ותומכיה

מאושר!

קו תחתון

תודה רבה על היותך חבר נאמן לדרך
 ושותף מלא לזכויות התורה.

כיצד ברצונך לבצע את התרומה?

לצורך ביצוע התרומה, אנא הקפד על פרטים מלאים בעברית בלבד:

אודות

תנועת ש"ס הוקמה לפני כ-40 שנה ע״י מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצוק״ל וחברי מועצת חכמי התורה כתנועה פוליטית מסורתית וחברתית למען שמירת הזהות היהודית של המדינה, החזרת עטרה ליושנה בקרב בני עדות המזרח ולצדק חברתי לאוכלוסיות המוחלשות ותושבי הפריפריה.
התנועה פועלת בממשלה, בכנסת וברשויות המקומיות למען כלל הציבור, ברפורמות חברתיות מהפכניות, בשמירה על הסטטוס קוו היהודי ובמענה לפניות ציבור בשלל נושאים.
התנועה מקיימת מוסדות חינוך ותרבות בכל בארץ, כדוגמת רשת החינוך ״בני יוסף״ המונה מאות אלפי ילדים המתחנכים במאות מוסדות ברחבי הארץ וכן תנועת ״אל המעיין״ להפצת תרבות יהודית ומדרשיות לנוער.
לאחר ארבע מערכות בחירות מרובות הוצאות ובעקבות הירידה לאופוזיציה, פונה בימים אלו תנועת ש״ס לידידיה לתמוך במפעלותיה במסגרת החוק בכדי להמשיך ולקיים את המוסדות והשירותים הניתנים לציבור.

תקנון תרומות

 1. הסכום המקסימלי לקבלת תרומה מאדם ומבני משפחתו (בית אב להגדרת החוק הינו על פי בני משפחה המתגוררים באותו בית) ביחד לא יעלה על 2,300 ₪.
 2. שירות או מוצר שנתקבלו ללא תשלום מהווים תרומה ("שווי תרומה"). לכן בכל מקרה אין לקבל שירות או מוצר ללא תשלום אם שווים עולה על 2,300 ₪.
 3. שימו לב! אין לקבל תרומה מתאגיד (חברה או עמותה).
 4. אין לקבל תרומה בעילום שם או מגורם לא מזוהה.
 5. חובה למלא שם ושם משפחה, ת.ז., כתובת, טלפון ומייל של כל תורם! במידה ולתורם אין כתובת מייל נא לשלוח למייל של הגזברות בכתובת Giz@shas.org.il ואנו נשלח אליהם בדואר.
 6. תרומה תתקבל בשיק בלבד לפקודת – ש"ס התאחדות הספרדים. כולל סימון 'למוטב בלבד'.
 7. חובה לערוך בגין כל תרומה ו"שווי תרומה" קבלה כמפורט להלן: יש לשלוח לגזברות צילום של השיק מייד עם קבלתו, והגזברות תנפיק קבלה בגין השיק. את השיק יש להעביר לגזברות שתפקיד אותו בחשבון הבנק של המפלגה.
 8. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכספי תרומות לתשלום הוצאות.

להלן שלושת האפשרויות לקבלת תרומה לתנועת שס:

 • שיק – ניתן לתרום בשיק על שם "שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה"

את השיק צריך להעביר למשרדי המפלגה להפקת קבלה לתורם.

 • כרטיס אשראי – יש למלא את פרטי החיוב במסוף ולציין את מס' החיובים, וכל הפרטים האישיים. הכרטיס חייב להיות בבעלות פרטית ועל שם התורם.
 • העברה בנקאית – יש להעביר עותק של פקודת העברה עם כל הפרטים המזהים של התורם.

 

מזומן חל איסור מוחלט לקבל תרומה במזומן !!!

פרטי תנועת שס לצורך קבלת תרומות:

שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

רחוב שלמה (מומו) הלוי 5 ירושלים, ת.ד. 34263 מיקוד 91341 ירושלים.

טל: 02-3733200 /פקס: 02-6511371        כתובת מייל:  giz@shas.org.il

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981