תודה!

תנועת ש"ס מודה לך על תרומתך הנכבדה.
זכות התורה תעמוד לך ולמשפחתך להצלחה ולכל מילי דמיטב

שתפו את עמוד התרומה, מחזקים את הבית!